Péter László: Vándorfecske hazatalál címu könyvének bemutatója 2010.06.03.

Vándorfecske hazatalál

Vándorfecske hazatalál

könyvbemutató

2010. június 3-án, csütörtökön este 6 órai kezdettel könyvbemutatót szervezünk Szegeden, a Dugonics tér 12. alatt lévo Millenniumi Kávéház klubhelyiségében.

Bemutatásra kerül

Péter László: Vándorfecske hazatalál címu könyve

Az alkotás a Barangolások Madéfalvától Bukovináig, Bukovinától az Al-Dunáig alcímet viseli és a székelykeveiek és sorstársaik vándorlástörténetét mutatja be.

A Kárpátok karéján kívül élo bukovinai magyarokat több alkalommal akarták a történelmi Magyarország területére telepíteni. Az 1880-as években lezajlott elso hullámban kerültek székelyek Belgrád közelébe az Al-Dunához. A sors fintora, hogy alig negyven év elteltével, a trianoni békediktátum következtében a székelykeveiek ismét a határon túlra kerültek. A telepítés újabb hullámaként az 1940-es években a bukovinai székelyek maradékait a visszatért Bácskában telepítették le, ahonnan 1944-ben ismét menekülniük kellett és a tolnai dombvidéken lelhettek végleges hazára… A bemutatásra kerülo könyv ezt a kálváriát részletezi. A szerzovel az est háziasszonya Solymosy Zsuzsa, a TIMP kiadó képviseloje beszélget. Minden érdeklodot szeretettel hívunk és várunk! Rendezvényünket támogatta Szeged Megyei Jogú Város Kulturális Alapja Az estet a VMDK Szegedi Tagozata és a Katolikus Ifjúsági Alapítvány szervezi.

Nagy Abonyi Attila

 


© 2006 VMDK Szegedi Tagozata, vmdk@vmdk-szeged.hu