Beszélgetés Kondé Lajos préposttal, a dóm plébánosával és Kereskényi Sándorral, a Szeged-Honvéd téri Református Egyházközség lelkészével a Bibliáról 2008. február 19.

A Biblia éve - 2008.

 

Boldog, aki olvassa... Ezzel a címmel kezdodött január 20-án Magyarországon - egyidejuleg az egyetemes imahéttel - a Biblia éve. Erdő Péter bíboros, a Magyar katolikus Püspökkari Konferencia elnöke, Bölcskei Gusztáv püspök, Református Zsinat lelkészi elnöke, Itzés János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke a programsorozatról nyilatkozva elmondták, hogy a három felekezet együttmuködése az ökumené jegyében valósul meg. Célja: a Biblia "újrafelfedezése" a mai modern társadalomban, a hívok és nem hívok megszólítása, a Szentírás irodalmi jellegének megismertetése, az egyetemes kulturális örökség bemutatása.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének szegedi tagozata - a maga szerény eszközeivel és lehetoségeivel - igyekszik hozzájárulni a Biblia éve - 2008 elnevezésu programsorozat ismertetéséhez és a Szentírásnak a mai, szeretet nélküli, hektikus világunkban való népszerusítéséhez. Egyesületünk ezért 2008. február 19-én, este 6 órakor, a Millenniumi Kávéházban beszélgetést szervezett a témáról két ismert szegedi egyházi személyiséggel: Kondé Lajos préposttal, a dóm plébánosával és Kereskényi Sándorral, a Szeged-Honvéd téri Református Egyházközség lelkészével. Az est házigazdája Kisimre Ferenc publicista tagtársunk volt.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

 

 

Itt olvashatják Kisimre Ferenc cikkét a rendezvényünkről:

Sikeres Biblia-est egyesületünk szervezésében

 

Nagy érdeklődéssel kísért rendezvénynek lehettek szemtanúi mindazok, akik február 19-én ellátogatottak a Millenniumi Kávéházba, ahol a VMDK szegedi tagozatának szervezésében a Biblia éve - 2008 témájú beszélgetésre került sor. A közönség soraiban egyaránt voltak fiatalok és idősek, tagtársaink és eddig még nálunk nem jelentkezett érdeklődők is. Nagy Abonyi Attila, egyesületünk elnöke meleg szavakkal üdvözölte a szépszámú közönséget és megelégedettségének adott hangot, hogy ezzel az esttel mi is hozzájárulhatunk a nagyszabású programsorozat eredményességéhez.

A figyelmet érdemlő témáról ezúttal két ismert szegedi egyházi személyiséggel, Kondé Lajos préposttal, a dóm plébánosával és dr. Kereskényi Sándor ral, a Szeged-Honvéd téri Református Egyházközség lelkészével, Kisimre Ferenc publicista tagtársunk beszélgetett. A vendégektől előbb rövid "curriculum vitae"-t, pályafutásuk eddigi állomásainak felsorolását kérte, majd arra igyekezett választ kapni, hogy miért is van szükség a Biblia éve 2008 elnevezésű programsorozatra. Mindkét lelkész azonos kérdésekre válaszolt, így ezzel kapcsolatosan is két, szinte egybehangzóan azonos választ kaptunk. Hasznosnak és minden generáció számára építő jellegűnek minősítették az idei ökumenikus szervezésű eseménysorozatot. A " Boldog, aki olvassa" jelszóval indult programsorozatot ugyanis a római katolikus, a református és az evangélikus felekezetek közösen indították útjára még január 20-án, éppen az egyetemes imahét kezdetén.

A jeles vendégek ezt követően elmondták véleményüket arról, hogy miként tekintenek a Szentírás olvasásának szükségességére, milyen programokat szerveznek idén saját környezetükben, milyen tapasztalataik vannak saját híveik körében a Biblia olvasásával kapcsolatosan, mit gondolnak a fiataloknak, mint a rendezvénysorozat egyik célcsoportjának a Biblia olvasásával összefüggő tevékenységéről, mikor minősítenék sikeresnek az év elteltével a nagyszabású kezdeményezést. A kérdésekre alapos, kimerítő válaszokat adtak a beszélgetőtársak, a hallgatóság pedig nagy figyelemmel és fegyelemmel kísérte a csaknem másfél órás rendezvényünket. Ennek bizonyságául szolgál az a tény is, hogy a hagyományos „közönség kérdez” fejezetben 14-en szóltak hozzá az esten elhangzottakhoz, illetve intéztek kérdést a két egyházi személyiséghez. Volt a közönség között olyan látogató is, akit annyira megfogott az est hangulata, hogy rövid versben köszönte meg a szervezők kedves meghívását.

A sikeres rendezvényt követően egyesületünk szeretetvendégségen fogadta az est minden résztvevőjét, amelyen tovább folytatódtak a témával kapcsolatos eszmecserék. Ezúttal azonban már szűkebb körben.

(K. F.)

Balogh József és Veréb Simon fotói a Biblia éve 2008 elnevezésű esten készültek a Millenniumi Kávéházban.

 

 


© 2006 VMDK Szegedi Tagozata, vmdk@vmdk-szeged.hu