1%


A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége Szegedi Tagozata nevében köszönetet mondunk mindazoknak, akik adójuk 1%-ával segítették a Délvidékről a '90-es évek háborús időszakában elmenekült és áttelepült magyarok összefogását, valamint a délvidéki magyar művelődési élet alkotásainak anyaországi bemutatását.

2006.

2006-ban 197.196.-Ft támogatást kaptunk az szja 1%-ából. Ezt az összeget, az egyesület székhelyéül szolgáló iroda fenntartására és rendezvényszervezésre fordította közösségünk.

2007.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége Szegedi Tagozata közhasznú egyesület a 2007-es évben 168.583 Ft-ot kapott az adózó állampolgárok személyi jövedelmadója 1%-ának felajánlásából.

A fenti összeget egyesületünk rendezvényszervezésre és a tagság postai úton történő értesítésére használta fel.

2008.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége Szegedi Tagozata közhasznú egyesület a 2008-as évben 180.841 Ft-ot kapott az adózó állampolgárok személyi jövedelmadója 1%-ának felajánlásából.

Ezt az összeget rendezvényszervezésre, elsősorban a délvidéki magyar művelődési-, szakmai- és tudományos élet alkotásainak szegedi és anyaországi bemutatására használtunk fel.

2009.

 

2010.

Kivonat

a VMDK Szegedi Tagozata Elnökségének X/3. üléséről

 

melyet 2011. október 4-én, kedden délután 5 órai kezdettel tartottak meg az egyesület székhelyén, Szegeden a Kossuth Lajos sgt. 29. II/206 alatti irodában: Nagy Abonyi Attila (elnöklő), Szabó József, Palusek András és Erős Irén elnökségi tagok, valamint Mesner Judit és Babcsányi János Felügyelő Bizottsági tagok jelenlétében. A jegyzőkönyvet Erős Irén vezette.

 

- felesleges kihagyva -

 

Határozat: E-10-3-2

Közhasznú egyesületünk a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége Szegedi Tagozata 2010-ben 159.459.-Ft támogatásban részesült az adózó állampolgárok 1%-os felajánlásaiból.

A támogatást 2010.október 14-én utalta számlánkra a APEH.

A támogatást 2010-ben teljes egészében felhasználtuk.

A támogatás értékéből 130.500.-Ft-ot (81,8%) rendezvényszervezésre, 28.959.-Ft-ot (18,2%) pedig működési kiadásaink fedezésére használtuk fel.

A rendezvényszervezésre fordított összegből hozzájárultunk az ö-ző tájszólás közép-bánsági (délvidéki), és Szeged-környéki továbbélését kutató, Érted! … Értöd? elnevezésű diákvetélkedőnk szervezéséhez, levetítettük a fiumei tengerészeti akadémia történetét feldolgozó Nautica című filmet, részt vettünk Szenttamáson Gion Nándor emlékházának nyitóünnepségén, hozzájárultunk az aracsi pusztatemplomhoz és a Császár-tóhoz indított délvidéki kirándulásunk szervezéséhez, terembérleti díjat fizettünk a rendezvényeink helyszínét biztosító alapítványnak, és koszorúkat helyeztünk el szegedi megemlékezéseken.

A működési célra felhasznált összeggel hozzájárultunk irodánk fenntartási költségeihez a társasházi közös költség egy részének kifizetésével.

A tételes elszámolást táblázatos formában a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.

A Határozatot az Elnökség 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

- felesleges kihagyva -

 

 

 

Kelt Szegeden, 2011. október 4.

 

 

a kivonat hitelesítője:

 

Nagy Abonyi Attila s.k.

elnök

2011.

2015.

2016.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden támogatónk felajánlását!

2018.

2019.

Kérjük, hogy most is támogassa tevékenységünket adója 1%-ának felajánlásával!

Adószámunk: 18450424-1-06

Kérjük, hogy ismerőseik, szomszédjaik, munkatársaik, rokonaik, barátaik körében is népszerűsítsék egyesületünk tevékenységét, és hívják fel az ő figyelmüket is az 1%-os felajánlás lehetőségére!

Támogatásukat előre is köszönjük!

 

 


© 2006 VMDK Szegedi Tagozata, vmdk@vmdk-szeged.hu